Manylu ar gynlluniau'r Wylfa

Mae Horizon - darpar adeiladwyr yr atomfa niwclear newydd yn y Wylfa ar Ynys Môn - wedi dweud wrth raglen Manylu BBC Radio Cymru y bydd hyd at 5,000 o weithwyr yn cael eu cyflogi ar anterth y gwaith adeiladu.

Ond dyw'r abwyd hwnnw o gyflogaeth sylweddol yng ngogledd yr ynys ddim yn ddigon i rai.

Rhys Owen yw gohebydd y rhaglen.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan