Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dathlu 60 mlynedd

Mae'n 60 mlynedd ers sefydlu Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Dyma un o barciau lleiaf Prydain a does unman o fewn ei ffiniau yn fwy na 10 milltir o'r môr.

Mae bron i 40% o Sir Benfro yn rhan o'r parc.

Nia Thomas fu'n holi Tegryn Jones, Prif Weithredwr y Parc.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan