Sicrhau dyfodol Yr Ysgwrn i'r genedl

Mae cartref y bardd enwog Hedd Wyn, wedi'i brynu gydag arian gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Dreftadaeth Genedlaethol.

Y gobaith yw y bydd fferm Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd yn gallu datblygu i fod yn ganolfan diwylliant fydd yn gallu addysgu am fywyd Hedd Wyn.

Adroddiad Llŷr Edwards..

Cyhoeddwyd