Y Cymry Cymraeg yn alluog i allu cyfri mewn sawl iaith

Mewn sawl iaith allwch chi gyfri i bump?

Yn ôl gwaith ymchwil, mae pobl o dras Gymreig yn gallu gwneud hyn yn well na phobl eraill gwledydd Prydain.

Dyna, o leia, gasgliad ymchwil gwefan o'r enw findmypast.co.uk.

Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg a Chymraeg oedd y prif ieithoedd lle gallai pobl o Brydain gyfri i bump.

Roedd un o bobl 20 yn gallu gwneud hynny mewn Japaneg.

Alun Thomas fu'n holi Mark Webber, llefarydd ar ran findmypast.co.uk

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan