Cysegrfan newydd i Dewi Sant

Fe fydd gwasanaeth arbennig yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn ystod y dydd i ddadorchuddio Cysegrfan i Dewi Sant ar ei newydd-wedd.

Mae'r gysegrfa wedi'i atgyweirio dros y 18 mis diwetha', wedi apêl gan ffrindiau'r Eglwys Gadeiriol gododd £150,000.

Fe fydd y Canon Patrick Thomas yn y gwasanaeth.

Cyn mynd, cafodd air gydag Alun Thomas

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan