Barn wahanol dau ar roi organau

Mae mwyafrif pobl Cymru yn cefnogi'r newid sydd ar y gweill yn y drefn o roi organau yn ôl arolwg barn BBC Cymru.

Roedd 63% o blaid cyflwyno system newydd sy'n golygu cofrestru os nad ydi unigolyn yn awyddus i'w horganau gael eu defnyddio i'w trawsblannu ar ôl marwolaeth.

Nia Thomas gafodd drafodaeth am y drefn o roi organau gyda Dylan Heddwyn sydd wedi cael aren a phancreas newydd bron i 14 mlynedd yn ôl â'r academydd Dr Iestyn Daniel sy'n gwrthwynebu newid y drefn bresennol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan