Croesawu'r newid i drefn rhoi organau

Mae mwyafrif pobl Cymru yn cefnogi'r newid sydd ar y gweill yn y drefn o roi organau yn ôl arolwg barn BBC Cymru.

Roedd 63% o blaid cyflwyno system newydd sy'n golygu cofrestru os nad ydi unigolyn yn awyddus i'w horganau gael eu defnyddio i'w trawsblannu ar ôl marwolaeth.

Croesawu canlyniad yr arolwg mae Llywodraeth Cymru a Sefydliad Aren Cymru.

Nia Thomas fu'n cael ymateb Tristan Williams o'r elusen.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan