Gorsaf radio i Fôn am wythnos fel arbrawf

Am wythnos mae modd gwrando ar orsaf radio newydd yng nghanol Ynys Môn.

Mae'r gwirfoddolwyr sy'n gofalu am orsaf radio gymunedol Môn FM yn awyddus i gael trwydded gan OFCOM i ddarlledu i bob cwr o'r ynys yn y dyfodol agos.

Fel rhan o'r broses mae rhaglenni'r orsaf i'w clywed ar y we ac ar sianel FM hyd at bellter o bum milltir o Langefni am saith niwrnod.

Aled Hughes aeth draw i glywed mwy.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan