Mwyafrif o blaid talu'r 5c am fag

Mae Arolwg Barn Gŵyl Ddewi BBC Cymru yn awgrymu fod pobl Cymru wedi derbyn y taliad sy'n cael ei godi am fagiau un-defnydd.

Dim ond 34% oedd yn dymuno gweld y taliad yn cael ei ddileu.

Roedd 64% yn credu bod gofyn 5 ceiniog am fag yn deg.

Alun Rhys fu'n cael barn siopwyr a defnyddwyr ym Mhwllheli.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan