BBC Cymru Fyw

'Teclyn Iaith' i hybu cymunedau

Cafodd pecyn newydd i roi hwb i'r Gymraeg ei gyflwyno mewn cyfarfod yn Llanllyfni, ger Penygroes yng Ngwynedd, nos Lun gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Nod 'Teclyn Iaith' yw ceisio creu twf o fewn y gymuned ei hun yn hytrach na bod corff allanol yn gosod canllawiau.

Mae'r cynllun eisoes wedi profi yn llwyddiannus yn y De Orllewin.

Catherine Rees o Fwrdd yr Iaith Gymraeg fu'n egluro wrth Alun Rhys sut mae'r Teclyn yn gweithio.