Gwario £10m ar ailagor Neuadd Gwyn

Fe fydd modd i bobl fwynhau arlwy Neuadd Gwyn unwaith eto.

Cafodd y ganolfan gelfyddydol ei ddifrodi gan dân sylweddol yn 2007 wythnosau yn unig cyn i'r gwaith adnewyddu gael ei gwblhau.

Wedi gwariant o bron i £10 miliwn mae'r ganolfan yn ail agor bron i bedair blynedd a hanner wedi'r tân.

Bydd cyngerdd yno nos Iau cyn y bydd cyfle i'r cyhoedd grwydro'r adeilad hanesyddol ddydd Gwener a dydd Sadwrn.

Cafodd Owain Evans gip ar y Neuadd cyn yr agoriad swyddogol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan