Cymry Japan yn cofio blwyddyn ers trychineb Fukushima

Dros y penwythnos fe fydd pobl Japan yn nodi blwyddyn union ers y ddaeargryn a'r tsunami a achosodd un o'r argyfyngau niwclear gwaethaf erioed.

Mae arbenigwyr yn rhybuddio y bydd hi'n cymryd degawdau i roi trefn ar bethau wedi'r hyn a ddigwyddodd yno.

Dyfan Tudur gafodd sylw'r Cymry yn Japan flwyddyn wedi trychineb Fukushima.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan