Ras i gefnogi'r Wyddeleg yn wers i hybu'r Gymraeg

Dros y penwythnos fe fydd ras arbennig er mwyn hybu'r Wyddeleg.

Fe fydd degau o filoedd o bobl yn ymuno yn yr hwyl gyda'r arian fudd wedi ei godi yn cael ei wario ar Yr Wyddeleg.

Fe fydd y ras yn dechrau yn Donegal yng Ngogledd Iwerddon cyn symud i lawr drwy'r siroedd am Belfast i lawr i Ddulyn a draw i Galway.

Ras gyfnewid yw hi gyda phawb yn gwneud cilometr dros yr iaith.

Yn ôl un gŵr o Aberystwyth, sy'n cymryd rhan yn y ras, mae angen digwyddiad tebyg er mwyn cefnogi'r Gymraeg.

Adroddiad Cemlyn Davies.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan