Cynllun Twf yn dathlu'r deg

Mae cynllun TWF sy'n annog rhieni a darpar rieni i drosglwyddo'r iaith Gymraeg i'w plant, yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed.

Mae'n un o brosiectau Bwrdd yr Iaith Gymraeg, ac yn gweithredu trwy gyfrwng swyddogion maes sy'n gweithio ar hyd a lled Cymru.

Yn y cyfrifiad diwethaf yn 2001- mewn cartrefi lle'r oedd un rhiant yn siarad y Gymraeg - dim ond 40% oedd yn trosglwyddo'r iaith i'r plant.

Beth mae cynllun Twf wedi ei gyflawni felly yn y 10 mlynedd ddiwethaf?

Iola Wyn fu'n holi yn Rhydaman.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan