Pryderon am y newidiadau i'r wladwriaeth les

Mae elusen blant yn rhybuddio y bydd 150,000 o famau sy'n gweithio ar eu colled o ganlyniad i newidiadau Llywodraeth San Steffan i'r wladwriaeth les.

Yn ôl Achub y Plant fe all rhai mamau golli hyd at £68 yr wythnos.

Ond mae Llywodraeth Prydain yn mynnu y byddai 600,000 o rieni sengl ar eu hennill o dan y drefn newydd.

Eurgain Haf o Achub y Plant Cymru fu'n son mwy am y pryderon wrth Sian Elin Dafydd.

Cyhoeddwyd