Cost i dimau chwarae yn Ewrop

Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Cymdeithas Bêl-Droed Cymru Ian Gwyn Hughes sy'n ymateb i gais y Gymdeithas ganiatáu clybiau Caerdydd ac Abertawe i chwarae yng Nghwpan Cymru a fydd yn arwain y ffordd i Ewrop.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan