Dysgu sut i gneifio defaid

Ers rhai blynyddoedd bellach, mae ffermwyr wedi bod yn poeni am brinder cneifwyr.

Oherwydd hynny mae llawer o berchnogion diadellau bach eisiau mynd ati i ddysgu cneifio'r defaid eu hunain efo gwellaif yn hytrach na pheiriant.

Mae'r bwrdd marchnata gwlân nawr yn trefnu cyrsiau ychwanegol yn ystod mis Mai a Mehefin i gynnig hyfforddiant yn y grefft.

Mwy gan Merfyn Davies.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan