A ddylai Cymru gael system gyfreithiol ar wahân i Loegr?

A ddylai Cymru gael system gyfreithiol ar wahân i Loegr?

Dyna un o'r cwestiynau fydd yn cael ei ofyn yn ystod ymgynghoriad sy'n dechrau ddydd Mawrth.

Ar hyn o bryd mae deddfau sy'n cael eu pasio yn y Cynulliad yn rhan o gyfraith Cymru a Lloegr.

Mae hyn yn wahanol i Ogledd Iwerddon a'r Alban.

Garry Owen fu'n holi'r cyfreithiwr Emyr Lewis.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan