Cam cynta'r ardaloedd menter

Mae pum ardal fenter newydd yn dod i fodolaeth yng Nghymru ddydd Llun - y cyntaf ers yr 1980au.

Mae'r ardaloedd yn cynnig cyfres o fesurau i helpu cwmnïau i ehangu a datblygu, a'r nod yw cefnogi diwydiannau allweddol a sicrhau bod economi Cymru'n fwy cystadleuol.

Ond mae trafodaethau'n parhau ynglyn ag un o fanteision pennaf yr ardaloedd, a hynny'n ymwneud â threthi.

Mwy gan Rhodri Llwyd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan