Protestwyr croesfan yn ennill eu brwydr

Mae ymgyrchwyr yn Llanaelhaearn yn Llyn sydd wedi bod yn galw am groesfan yn y pentref wedi ennill eu brwydr.

Fis Rhagfyr diwetha' roedd 'na brotest yn y pentref pan fu pobol yn atal y traffig ar y brif hewl rhwng Pwllheli a Chaernarfon.

Adroddiad Alun Rhys.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan