Lansio cynllun swyddi £75m

Cafodd cynllun gwerth £75m i greu 12,000 o gyfleoedd i bobl ifanc ei lansio ddydd Llun.

Bydd Llywodraeth Cymru'n talu cyflogau am chwe mis fel rhan o gynllun Twf Swyddi Cymru.

Gwenllian Grigg fu'n holi Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ar raglen y Post Cynta fore Mawrth.