Hwb i waith fforensig

Mae dau o heddluoedd Cymru yn gobeithio y bydd uned fforensig newydd yn hwb sylweddol i'w gwaith.

Mae Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn rhannu labordai er mwyn dadansoddi olion bysedd, olion traed, darnau o wydr a chyffuriau.

Maen nhw'n credu y bydd yr uned yn arbed dros £1m bob blwyddyn ac yn cyflymu'r broses o ddatrys troseddau.

Bu Stuart Ladd o Heddlu De Cymru yn siarad â Gwenllian Grigg ar y Post Cynta fore Mawrth.