Ymchwiliad i ddamwain

Mae ymchwilwyr ar eu ffordd i Landdulas ger Bae Colwyn, lle mae llong wedi mynd i drafferthion ar y creigiau.

Mae'r 'Carrier' yn dal mewn un darn ar ôl i'r criw o saith gael eu hachub nos Fawrth.

Dyma ymateb Siân Williams o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i'r sefyllfa.