Trosglwyddo tafodiaith unigryw

Mae tafodiaith gogledd Sir Benfro yn gwbl unigryw.

Mae'r fenter iaith leol yn chwilio am swyddog tafodiaith am gyfnod o ddwy flynedd er mwyn cofnodi a throsglwyddo'r cyfoeth yma i'r genhedlaeth nesaf.

Aled Scourfield yn holi Mair Garnon James, sydd dros ei 80oed, am dafodiaith gogledd Sir Benfro.