Teyrnged tad am y gefnogaeth leol wedi diflaniad ei fab

Dywed tad dyn sydd wedi bod ar goll ers dros fis bod y gefnogaeth gan bobl leol a thu hwnt wedi bod yn rhagorol.

Mae'r Parchedig Irfon Roberts yn apelio ar ei fab, Owain Môn Roberts, i gysylltu gyda'r teulu.

Dywed hefyd bod rhaid talu teyrnged i'r rhai sydd wedi eu cynorthwyo am eu caredigrwydd a rhannu eu consyrn am Owain.

Aled Scourfield fu'n holi Mr Roberts.