Nebula ar y brig

Y band Nebula o Abertawe ddaeth i'r brig yng nghystadleuaeth brwydr y bandiau ar Radio Cymru.

Trefnwyd y gystadleuaeth ar y cyd rhwng BBC Radio Cymru a Mentrau Iaith Cymru.

Mae'r pump aelod yn ddisgyblion yn ysgol Bryn Tawe, Abertawe.

Y gân Adrenalin gafodd y nifer uchaf o bleidleisiau gan y gwrandawyr.

Dyma flas o'r rownd derfynol ar raglen Lisa Gwilym ar Radio Cymru nos Fercher.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan