Gwaith o ddatgymalu llong Llanddulas

Mae hi'n dros dair wythnos bellach ers i long gargo fynd ar y creigiau mewn tywydd garw yn Llanddulas ger Bae Colwyn.

Bu'n rhaid achub saith o forwyr a thynnu miloedd o litrau o danwydd oddi arni.

Torri'r llong yn sgrap ydi'r cam nesa.

Nia Thomas gafodd sgwrs gyda Rhian Price oedd ger y llong i ddisgrifio'r gwaith sy'n cael ei wneud.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan