Siop cynnyrch lleol newydd yn agor ym Mhen Llŷn

Mae hi'n gwyn barhaus yng nghefn gwlad fod siopau bach yn cau am eu bod nhw yn methu cystadlu a'r archfarchnadoedd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae rhyw 40 o siopau bach wedi cau ym Mhen Llŷn.

Ond mae siop newydd yn agor ym mhentref Botwnnog.

Cymunedau'n Gyntaf Llŷn sydd y tu ôl i'r fenter.

Y bwriad ydi gwerthu cynnyrch o Lŷn un unig, boed yn grefftau neu, yn y dyfodol agos, fwydydd hefyd.

Adroddiad Alun Rhys.