Pryder am rhywogaeth yn ein coedlannau

Mewn adroddiad gan yr elusen Plantlife mae yna rybudd fod un ym mhob deg rhywogaeth o flodau sy'n tyfu yn ein coedlannau yn wynebu difodiant os na fydd yna newid sylweddol yn y modd mae coedlannau'n cael eu rheoli.

Dadl Plantlife, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan y Cyngor Cefn Gwlad, ydi fod polisi Llywodraeth Cymru o dyfu rhagor o goedlannau yn anghywir.

Maen nhw'n dweud y dylid yn hytrach reoli'r coedlannau sydd gennym yn well er mwyn sicrhau bod planhigion yn ffynnu'n well.

Adroddiad Alun Rhys.