Fflam ar y ffordd i Gymru

Fe fydd y Fflam Olympaidd yn dod i Gymru bore Gwener.

Fe fydd yn cyrraedd Trefynwy cyn teithio trwy Gymru.

Diwedd y daith wrth gwrs fydd y Stadiwm Olympaidd yn Llundain ar Orffennaf 27.

Mae Trefynwy yn fôr o liw a phobl yn paratoi ar gyfer yr ymweliad.

Garry Owen fu'n holi'r gohebydd Iola Wyn, sydd wedi bod yn dilyn y daith.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan