Cyfraniad y Scarlets i'r economi

Mae clwb rygbi rhanbarthol y Scarlets yn cyfrannu £16 miliwn i economi'r ardal.

Dyna mae adroddiad sydd wedi ei gomisiynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin a'r Scarlets yn ei ddweud.

Fe allai'r ffigwr yna ddyblu yn y blynyddoedd nesa'.

Mae hyn yn dilyn pryderon am sefyllfa ariannol y Scarlets.

Mae'r cyfrifon diweddaraf yn dangos dyledion o bron i £2 miliwn.

Adroddiad Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan