Croesi'r Bont

Yr un gafodd y fraint o gludo'r Fflam dros Bont Menai o Borthaethwy i Fangor oedd Mari Davies.

Mae'n 15 oed ac yn byw yn Gerlan, Bethesda.

Mae'n sôn sut cafodd ei henwebu ar gyfer yr anrhydedd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan