Tro pedol ar dreth ar werth

Mae'n debyg na fydd Llywodraeth San Steffan yn bwrw 'mlaen â chynlluniau i godi treth ar bastai a charafanau.

Roedd y mesurau a gafodd eu crybwyll yn y gyllideb i fod i gael eu cyflwyno yn yr hydref.

Ond bu cwyno mawr gan Aelodau Seneddol o bob plaid.

Felly, yn hytrach na threth ar werth o 20% ar garafanau statig, bydd y dreth ond yn 5%.

Fydd yna ddim treth ar werth ar y rhan fwyaf o bastai.

Garry Owen fu'n holi Eluned Davies, ymgynghorydd twristiaeth annibynnol, Enfys Wise, perchennog becws "Popty Bach y Wlad" ym Mhentre' Cwrt ger Llandysul, a'r Aelod Seneddol Ceidwadol Guto Bebb ar y Post Cynta fore Mawrth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan