Uchafbwynt?

Un o'r llefydd mwya anghyffredin i'r fflam Olympaidd gyrraedd yn ystod ei thaith yng Nghymru oedd copa'r Wyddfa - y lle ucha yng Nghymru, a lleoliad sy'n uwch nag unrhyw gopa yn Lloegr.

Adroddiad Alun Rhys.