Cymru i elwa o daith y Fflam?

Wedi iddi dreulio chwe diwrnod yng Nghymru fe fydd y Fflam Olympaidd yn ffarwelio ac yn symud i Loegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban ddydd Mercher.

Un sydd wedi dilyn y fflam o Drefynwy i Wrecsam ac ymlaen i'r Trallwng ydi Jonathan Jones Cadeirydd Grŵp Llywio Cymru Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Nia Thomas gafodd air gyda fo am yr hyn Cymru yn ei elwa o'r daith a'r Gemau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan