Perthnasedd Y Frenhiniaeth i Gymru

Mae'r Frenhines Elizabeth II yn nodi 60 mlynedd ar yr Orsedd ar Fehefin3.

Mae disgwyl y bydd miloedd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ar hyd a lled Prydain dros y penwythnos a'r gwyliau banc.

Ond pa mor arwyddocaol yw'r Frenhiniaeth i'r Gymru gyfoes?

Siân Elin Dafydd sy'n edrych ar berthnasedd y sefydliad erbyn heddiw.