Trafod tagfeydd traffig yr Urdd

Mae tagfeydd difrifol yn ardal Caernarfon a Maes yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglynllifon ddydd Llun.

Adroddiadau am dagfeydd dros wyth milltir drwy Gaernarfon.

Dylan Jones fu'n holi rhai Eisteddfodwyr a Chyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, Aled Siôn.