BBC Cymru Fyw

Cofnodi hanes Llansannan

Menter Bro Aled wedi cael grant o £13,400 gan Gronfa'r Loteri i gynhyrchu llyfr a DVD i roi sylw i hanes y fro.

Y bwriad ydi cael y bobl leol i gyfrannu trwy ysgrifennu ychydig o hanes eu teulu ynghyd â lluniau er mwyn diogelu'r hanesion at y dyfodol.

Merfyn Davies gafodd air gyda Berwyn Evans o Fenter Bro Aled.