Edrych yn ôl ar wythnos yr Urdd

Er gwaetha'r tywydd anffafriol ddechrau'r wythnos mae miloedd o Eisteddfodwyr wedi heidio i Lynllifon yr wythnos hon ar gyfer Prifwyl yr Urdd.

Yn ogystal â'r cymylau glaw fe daflodd trafferthion traffig ei gysgod dros y cystadlu a digwyddiadau'r maes.

Roedd e'n brofiad rhwystredig i nifer o bobl gyda rhai cystadleuwyr yn methu cyrraedd eu rhagbrofion.

Ond wrth i'r Ŵyl dynnu at ei therfyn fe gafodd Rhodri Llywelyn sgwrs gyda Phrif Weithredwr yr Urdd Efa Gruffudd Jones.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan