Cau'r banc ola yng Nghricieth

Mae perchnogion busnesau a thrigolion Cricieth yng Ngwynedd wedi dweud wrth y Post Cyntaf eu bod nhw'n feirniadol iawn o benderfyniad banc yr HSBC i gau eu cangen yno.

Mae'r penderfyniad yn golygu na fydd yr un banc ar ôl yn y dref.

Mae HSBC yn dweud bod nifer y defnyddwyr wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywed y banc bod yn rhaid lleoli canghennau mewn ardaloedd ble maen nhw'n cael eu defnyddio.

Daeth cadarnhad ddydd Mawrth hefyd bod HSBC wedi cadarnhau ddydd Llun y bydd cangen Nefyn a San Clêr hefyd yn wynebu cau.

Mae disgwyl i'r tair cangen gau ym mis Medi.

Adroddiad Alun Rhys.