Cyngor yswiriant wedi'r llifogydd

Mae rhybudd i bobl a busnesau yng Ngheredigion a Gwynedd y gallai tywydd gwael amharu ar ymdrechion i lanhau a chlirio ar ôl llifogydd y penwythnos.

Does dim disgwyl llifogydd pellach, ond fe allai'r glaw achosi trafferthion.

Mae'n dal yn ansicr beth yw cost y difrod.

Ond mae rhai wedi lleisio pryder am sut mae cwmnïau yswiriant wedi bod yn delio â'r sefyllfa.

Beth yw'r cyngor i'r rhai sy wedi diodde' a sut mae trefnu yswiriant yn y dyfodol?

Merfyn Davies glywodd fwy gan Dafydd Jones o Undeb Amaethwyr Cymru.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan