Ymweld â Maes Eisteddfod Bro Morgannwg

Hanner can niwrnod sydd i fynd cyn dechrau'r Eisteddfod Genedlaethol.

Bro Morgannwg yw'r lleoliad eleni, ac mae'r gwaith o baratoi'r Maes yn Llandw bellach wedi dechrau.

Mae'r trefnwyr yn ffyddiog y bydd y pwyllgorau apêl lleol yn cyrraedd eu nod.

Cafodd Alun Thomas gyfle i ymweld â'r Maes yn ystod y dydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan