Barn trigolion am gau capel Y Pêr Ganiedydd

Beth yw barn pobl Llanymddyfri iar ddyfodol Capel Coffa Williams Pantycelyn?

A ddylai'r capel gau neu barhau ar agor?

Rhiannon Michael fu'n holi.