Rhwyg o godi ysgol ardal newydd yng Ngwynedd

Mae dadlau mawr yn ardal Bro Dysynni ynglŷn â lleoliad ysgol ardal i wasanaethu'r fro.

Fe fydd Pwyllgor Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cael eu hargymell i ganiatáu cais cynllunio dadleuol i godi ysgol ardal a hynny yn Llanegryn.

Mae lleoliad yr ysgol newydd wedi achosi rhwyg yn y gymuned wledig.

Mae rhai am weld yr ysgol yn cael ei chodi ym Mryncrug ac eraill ddim am weld ysgolion gwledig yn cau o gwbwl.

Fe fyddai hyn yn digwydd fel rhan o'r cynllun.

Adroddiad Llŷr Edwards.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan