Galw am gymorth i ddioddefwyr

Dywed Jonathan Richards, o Gaerfyrddin, sydd ag anableddau dysgu, ei fod wedi gadael Aberystwyth oherwydd ei brofiad o drosedd casineb.

Mae Jonathan, sy'n 39 oed, yn dweud iddo ddioddef misoedd o ddioddefaint gan gynnwys ymosodiad a pobl yn taflu carthion i'w gartref.

Er ei fod yn teimlo dan deimlad wrth gael ei holi am y digwyddiad mae o'n bendant o'r farn ei fod am i bobl wybod ei stori.

Dywedodd llefarydd ar ran Dyfed-Powys eu bod wedi cynyddu eu presenoldeb yng nghymdogaeth y dioddefwr, a'u bod hefyd wedi cysylltu ag ef yn gyson yn dilyn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Canolbarth