Cyn leidr yn helpu'r heddlu

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynghori pobl i beidio gadael pethau gwerthfawr yn y golwg yn eu ceir.

Maen nhw'n dechrau ymgyrch i geisio lleihau'r achosion o ddwyn o geir yn yr ardal.

Un sy'n eu helpu gyda'r ymgyrch yw'r cyn droseddwr, Wyn Williams, o Gaernarfon.

Roedd o'n afer torri mewn i geir er mwyn cael arian i brynu cyffuriau.

Bu'n sôn wrth Llyr Edwards pa mor hawdd oedd gwneud hynny.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan