Angen i blant ddysgu ieithoedd

Mi allai economi Cymru fod ar ei cholled os nad oes digon o blant yn dysgu ieithoedd tramor.

Dyna'r neges ddydd Mawrth yng nghynhadledd flynyddol CILT Cymru - sef y ganolfan genedlaethol ar gyfer ieithoedd tramor.

Ar y Post Cyntaf fore Mawrth, bu Rhodri Llywelyn yn holi Ceri James, Cyfarwyddwr CILT Cymru, er mwyn clywed ei ymateb.