Eisteddfod yr Urdd i Gaerffili yn 2015

Mae Eisteddfod yr Urdd wedi cael eu gwahodd i ymweld â Chaerffili yn 2015.

Roedd cyfarfod cyhoeddus yn y sir nos Fercher.

Cyhoeddwyd hefyd mai ar dir Llancaiach Fawr y bydd yr Eisteddfod.

Adroddiad Alun Thomas