Cwmni Gelert yn gadael Porthmadog

Mi fydd warws cwmni Gelert ym Mhorthmadog yn cau heddiw.

Ar un adeg roedd bron i gant o bobol yn gweithio i'r cwmni sydd yn gwerthu dillad ac offer ar gyfer gweithgareddau awyr agored.

Erbyn hyn dim ond deunaw o weithwyr gweinyddol oedd ar ôl yn y ganolfan ac mi fydd y rheini yn gorfod teithio i ganolfan arall y cwmni yn Widnes os ydyn nhw am gadw'u swyddi.

Alun Rhys fu'n edrych yn ôl dros hanes Gelert ac yn cael ymateb i'r penderfyniad i gau'r ganolfan ar y Post Cyntaf fore Gwener.