Y gwasanaeth 999 yn 75 oed

Mae'r rhif y mae pob un ohonon ni yn ei wybod yn dda, ond yn gobeithio na fydd rhaid i ni ei ddeialu - 999.

Cafodd y gwasanaeth ei sefydlu yn 1937, union 75 mlynedd yn ôl i ddydd Sadwrn.

Ond pa mor effeithiol yw'r gwasanaeth?

Ydyn ni'n euog o'i gamddefnyddio?

Gwenllïan Grigg fu'n holi Dave Parry, un o reolwyr y gwasanaeth 999 yng Ngogledd Cymru, gan ei holi i ddechrau i ba raddau mae'r gwasanaeth wedi newid dros y blynyddoedd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan